Meist

Karksi-Nuia AMS moodustaati 17.märtsil 1955.aastal.

Seltsi tegevuse eesmärk on olnud kaasa aidata aianduse ja mesinduse arendamisele, talu- ja külaelu elavdamisele, paikkonna traditsioonide säilitamisele, samuti tegeleda keskkonnahoiu ja heakorra probleemidega. Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts (AMS) organiseerib vallas kevadisi aiandus- ja mesindusalaseid loenguid ning õppepäevi, mis on muutunud Lõuna-Eesti piirkonnas traditsiooniliseks. Kogukonna teadmiste ja huvide arendamiseks korraldatakse õppeekskursioone ja -reise puukoolidesse, iluaedadesse, mesilatesse, mõisaparkidesse, aianduslaatadele jne.

Karksi-Nuia AMS ettevõtmisel ja projektide toetusega on taastatud Murri häärber koos kõrvalhoonete ja iluaiaga. Korrastame igal aastal Muinasküla asulakohta ja kultusekivi ümbrust Karksi vallas Muri külas. Täisrenoveeritud Murri häärber on piirkonna Morna, Muri ja Suuga külade elanike kooskäimise kohaks, kus toimuvad erinevad õppepäevad, mis aitavad taludes ettevõtlust, peale selle tähistame koos rahvakalendripäevi ja korraldame muid pereüritusi. Murri Häärber kui mulgi kultuuri üks vaatamisväärsus on avatud kõigile talukultuuri- ja ajaloohuvilistele.

Erinevate projektide toel on remonditud Karksi-Nuias paikneva seltsimaja ruumid, kus samuti toimuvad erinevad üritused ja õppepäevad nii seltsi liikmetele kui ka teistele huvilistele Lõuna –Eesti piirkonnast.

Septembris 2007 korraldati Karksi valla kultuurikeskuses meepäev, mis järgnevatel aastatel 2008- 2014 kasvas kahepäevaseks meefestivaliks. Meefestivali läbiviimist on toetanud KOP, Põllumajandusministeerium, Eesti Mesinike Liit, Karksi vald ja vallasisesed MTÜ-d. Käesoleva aasta septembris toimuv meefestival on kaheksas.

Seltsi tugevuseks on see, et enamus seltsi liikmeid omab isiklikku aeda või talu.

Seltsi nõrkuseks võib lugeda seda, et liikmeskond vananeb ja noorel põlvkonnal aiandusalane huvi puudub.

Seltsil on liikmeid 80 - Karksist, Abja-Paluojalt, Mõisakülast, juhatus on 6 liikmeline.


Seltsile kuulub Karksi-Nuias Viljandi mnt 2a maja, kus asuvas  kaupluses "Kadri". Müügil on käsitöötooted, lilled.

Aastatel 2000-2005 taastas selts Karksi vallas Muri külas asuva Murri häärberi.  2005. aastast on häärber koos kõrvalhoonetega külaelanike kooskäimise kohaks ja ka turismiobjektiks.

ROHKEM infot seltsi kohta saab Leili Naelalt telefonil +372 5695 8776