Karksi-Nuia AMS moodustati 17.märtsil 1955.aastal.

Seltsi tegevuse eesmärk on olnud kaasa aidata aianduse ja mesinduse arendamisele, talu- ja külaelu elavdamisele, paikkonna traditsioonide säilitamisele, samuti tegelemine keskkonnahoiu ja heakorra probleemidega. Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts (AMS) organiseerib vallas kevadisi aiandus- ja mesindusalaseid loenguid ning õppepäevi, mis on muutunud Lõuna-Eesti piirkonnas traditsiooniliseks. Kogukonna teadmiste ja huvide arendamiseks korraldatakse õppeekskursioone ja -reise puukoolidesse, iluaedadesse, mesilatesse, mõisaparkidesse, aianduslaatadele jne.

Karksi-Nuia AMS ettevõtmisel ja projektide toetusega on aastatel 2000- 2005 taastatud Murri häärber koos kõrvalhoonete ja iluaiaga. Korrastame igal aastal Muinasküla asulakohta ja kultusekivi ümbrust Karksi vallas Muri külas. Täielikult renoveeritud Murri häärber on ümbruskonna Morna, Muri ja Suuga külade elanike kooskäimise kohaks, kus toimuvad erinevad õppepäevad, mis aitavad taludes edendada ettevõtlust. Peale selle tähistame koos rahvakalendri tähtpäevi ja korraldame muid pereüritusi. Murri Häärber kui mulgi kultuuri üks vaatamisväärsusi on avatud kõigile talukultuuri- ja ajaloohuvilistele.

Erinevate projektide toel on remonditud Karksi-Nuias paikneva seltsimaja ruumid, kus samuti toimuvad mitmesugused üritused ja õppepäevad nii seltsi liikmetele kui ka teistele huvilistele Lõuna –Eesti piirkonnast.

Septembris 2007 korraldati Karksi valla kultuurikeskuses meepäev, mis järgnevatel aastatel, alates 2008.aastast, kasvas kahepäevaseks meefestivaliks. Meefestivali läbiviimist on toetanud KOP, Põllumajandus- ministeerium, Eesti Mesinike Liit, Karksi vald ja vallasisesed MTÜ-d. 2017. aasta septembris toimus juba kümnes meefestival.

Seltsi tugevuseks on see, et enamus seltsi liikmeid omab isiklikku aeda või talu.

Seltsi nõrkuseks võib lugeda seda, et liikmeskond vananeb ja nooremal põlvkonnal ei ole erilist huvi aianduse vastu.

Liikmete nimekirjas on 61 Mulgi valla inimest ja seltsi esindab kuueliikmeline juhatus.

  Mulgi vald moodustati 24.oktoobril 2017.a Mõisaküla linna, Abja, Karksi ja Halliste valdade liitumisel.  


ROHKEM infot seltsi kohta saab Leili Naelalt telefonil +372 5695 8776

Meie uus koduleht aadressil: https://karksinuiaams.ee/