Karksi vallavolikogu otsustas 21.09.2017.a.  istungil nimetada Karksi-Nuia Eesti meepealinnaks.

Otsuse tagamaad võtab hästi kokku Eesti mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk: "Karksi piirkonna mesindus on juba läbi ajaloo olnud kõrge tasemega, tugevate traditsioonidega ja üks Eesti aktiivsemaid mesinike organiseeritud koostöö ja seltsielu poolest. Selle aluseks on mõistagi aktiivsed mesinduselu eestvedajad, nagu ka Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsi kaugele väljapoole nähtav tulemuslik tegevus kinnitab.

Ajaloos viis Karksi kandi kooliõpetaja ja mesinike ühe eestvedaja Jaan Rootsi aktiivne tegevus 1902. aastal Eesti mesilaste pidajate seltsi moodustamiseni ja viljaka tegevuseni. Viimase enam kui paarikümne aasta vältel on Karksi valla mesinduselu ja mesinike koostöö edendamisel olnud oluline roll Karksi-Nuia AMS juhil Leili Naelal ja väga kogenud mesinikul-teadlasel Antu Rohtlal. Ka selle aktiivse tegevuse mõju on ulatunud Karksi-Nuiast kaugele üle kogu Eesti.

Karksi-Muia meefestival, mida Karksi-Nuia AMS korraldas sel aastal juba kümnendat korda, on mesinduse edendamise ja mee kasutamise propageerimise suunal kujunenud vabariikliku olulisuse ja traditsioonidega sündmuseks. Eesti mesinike liit hindab Karksi-Nuia meefestivali Eesti mesindusaasta ühe olulisema sündmusena ja on omalt poolt selle heale kordaminekule igati kaasa aidanud, seda eelkõige tegevusalast lähtudes."/ 

/Artikkel ajalehest"Karksi Sõna"  oktoober, 2017