17.märtsil 2018.a toimus seltsi liikmete üldkoosolek.

21. aprillil 2018.a. kevadine koristamine Murri häärberi juures.